Situationen på landets sjukhus

Skriftlig fråga 2015/16:1446 av Amir Adan (M)

Amir Adan (M)

till Statsrådet Gabriel Wikström (S)

 

Efter en rundringning meddelar Svenska Dagbladet nu att rekordmånga vårdplatser stängs på landets sjukhus under sommaren. Trots enorma bonusar till de sjuksköterskor som kan tänka sig skjuta upp sin semester är bristen nästintill akut och som resultat kommer endast akuta operationer utföras på flera av landets sjukhus.

Samtidigt som sommaren visar sig svårhanterlig tyder ingenting på att denna trend håller på att vändas då fler sjuksköterskor väljer att lämna yrket antingen för pension, arbetsplatser med bättre lön och villkor eller helt enkelt till yrken med bättre arbetsmiljö. I kombination med en kraftigt växande befolkning riskerar slutresultatet av denna trend att bli katastrofal om inga konkreta åtgärder vidtas.

 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Gabriel Wikström:

Vilka åtgärder avser statsrådet vidta för att förbättra situationen på landets sjukhus?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2016-07-12 Överlämnad: 2016-07-12 Besvarad: 2016-07-26 Sista svarsdatum: 2016-07-26 Anmäld: 2016-08-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga