Självrisk i patientförsäkringen

Skriftlig fråga 2010/11:342 av Wallén, Anna (S)

Wallén, Anna (S)

den 2 mars

Fråga

2010/11:342 Självrisk i patientförsäkringen

av Anna Wallén (S)

till socialminister Göran Hägglund (KD)

Inom offentlig sjukvård eller tandvård kan patienter om det uppstår en patientskada ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen. Det kan till exempel handla om att man fått en skada i samband med behandling. I försäkringen finns det en självrisk som den drabbade måste betala. Självrisken är 5 procent av prisbasbeloppet vilket för 2011 blir 2 140 kronor. Detta innebär att patienter som drabbas av skada inom vården måste betala 2 140 kronor för att få möjlighet till ersättning. Många som drabbas av detta ifrågasätter rimligheten i att betala en så hög självrisk när man inte alls kunnat påverka det som hänt.

Har socialministern för avsikt att verka för förändringar i systemet med självrisk i patientförsäkringen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-03-02 Anmäld: 2011-03-02 Besvarad: 2011-03-08 Svar anmält: 2011-03-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-03-08)