Sjöfartsstödet

Skriftlig fråga 2019/20:1312 av Helena Lindahl (C)

Helena Lindahl (C)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Sjöfartsstöd är ett viktigt stöd till svenska rederier och sker i form av återbetalning av skatt på sjöanställdas inkomster, men även på arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift. Syftet är att ge svensk sjöfartsnäring konkurrensvillkor som är likvärdiga med andra EU-länders handelsflottor och för att hindra utflaggning.

Coronakrisen gör att många branscher har det tufft – men det är ingen överdrift att säga att hotell, restaurang och flygbolag är bland de branscher som drabbas hårdast. Nu kommer dock även varningar om att sjöfarten är riktigt illa ute. En av orsakerna är det svenska sjöfartsstödet, som bara betalas ut under förutsättning att fartygen är i trafik. Eftersom många rederier nu tvingas ta fartyg ur trafik så går man miste om stödet.

Risken är stor att nuvarande utformning av sjöfartsstödet gör att rederier går under, och då hjälper dessvärre inte kloka åtgärder som korttidspermitteringar.

Enligt branschföreningen Svensk Sjöfart kommer konsekvenserna för svensk sjöfart att bli allvarliga. Om rederier dukar under eller kraftigt drar ned på trafiken kommer många jobb att försvinna, och det i sin tur orsakar negativa effekter för turism, besöksnäring, svensk industri och konkurrenskraft. Det är viktigt att komma ihåg då sjötransporterna är en betydelsefull kugge för både transporter av gods och passagerare till och från Sverige.

Till följd av ovan vill jag ställa följande fråga till statsrådet Tomas Eneroth:

 

Kommer ministern och regeringen att initiera tillfälliga ändringar i sjöfartsstödet?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-05-07 Överlämnad: 2020-05-07 Anmäld: 2020-05-12 Svarsdatum: 2020-05-20 Sista svarsdatum: 2020-05-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga