SJ:s uppsägelse av avtalet med Mälardalstrafik

Skriftlig fråga 2020/21:2227 av Patrik Jönsson (SD)

Patrik Jönsson (SD)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

På grund av kraftiga intäktsbortfall härrörande till coronapandemin och brist på ekonomisk kompensation anser sig det statliga bolaget SJ nödgat att säga upp sitt avtal med Mälardalstrafik i förtid – detta trots regeringens uppmaning och samtliga riksdagspartiers önskan om en upprätthållen kollektivtrafik. Att SJ ensidigt väljer att säga upp avtalet tre månader i förtid riskerar att vi får se strandsatta resenärer och överfulla tåg i de fall dessa ändå går. Utöver ökad smittspridningsrisk kommer vi således också att se en kraftigt försämrad kollektivtrafik givet att konflikten förblir olöst. SJ är ett statligt bolag, och regeringen har en möjlighet att påverka utfallet av tvisten. Såvitt jag kan se finns tre lösningar: Antingen ändrar man villkoren så att SJ kompenseras för de uteblivna intäkterna, eller så ändrar man i ägardirektiven så att SJ som bolag ges möjlighet att köra med förlust eller också gör man ingenting alls, och då riskerar vi inställda tåg, överfulla tåg och ökad smittspridning.

Med anledning av detta vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Hur avser ministern att agera för att trafiken i Mälardalsregionen ska upprätthållas?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2021-03-17 Överlämnad: 2021-03-18 Anmäld: 2021-03-19 Sista svarsdatum: 2021-03-24 Svarsdatum: 2021-04-08

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga