sjukpension

Skriftlig fråga 2001/02:643 av Lantz, Kenneth (kd)

Lantz, Kenneth (kd)

den 1 februari

Fråga 2001/02:643

av Kenneth Lantz (kd) till statsrådet Ingela Thalén om sjukpension

Om en sjukpensionär får för hög ersättning av försäkringskassan är sjukpensionären enligt lag tvungen att betala tillbaka den del av utbetalningarna han inte hade rätt till. Till detta debiteras dröjsmålsränta.

Om en sjukpensionär däremot får för låg ersättning av försäkringskassan kan sjukpensionären få rättelse. Försäkringskassan betalar då ut mellanskillnaden mellan det belopp som sjukpensionären faktiskt fått och det han borde fått. Men i detta fall betalar försäkringskassan inte ut någon dröjsmålsränta till sjukpensionären.

Detta förhållande är helt orimligt. Det är en inkonsekvens som med rätta sticker i ögonen på medborgarna. Det staten kräver av medborgarna bör staten själv leva upp till när förhållandena är de motsatta.

Vad avser ministern göra för att statens och medborgarnas villkor ska göras jämlika i detta avseende?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2002-02-01 Anmäld: 2002-02-05 Besvarad: 2002-02-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-02-12)