Skadestånd till brottsoffer

Skriftlig fråga 2014/15:610 av Roger Haddad (FP)

Roger Haddad (FP)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Stödet till brottsoffer i domstol uppmärksammas ofta i debatten, till exempel vikten av biträde från samhällets sida. En annan fråga gäller anhörigas behov av råd och stöd som lätt riskerar att glömmas bort i debatten. Nyligen uppmärksammades vi på frågan vid ett möte i riksdagen med en anhörigförening att enskilda kan bli av med del av det ekonomiska skadestånd som domstolen dömt ut.

Enligt uppgift gör Brottsoffermyndigheten en egen prövning och det finns exempel på flera ärenden där myndigheten reducerar det belopp som domstolen utdömt från början. För många brottsoffer eller i de fall offret bragts om livet är det deras anhöriga som får driva denna process i domstol och upplever att myndigheten genom att reducera skadeståndet också bidrar till att reducera det straff som brottet resulterat i. Detta skapar en frustration och det skadar tilliten till våra rättsvårdande myndigheter.

 

Mot bakgrund av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Vilka åtgärder avser ministern och regeringen att vidta för att skadestånd som utdömts som del av straffet inte ska reduceras av Brottsoffermyndigheten?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-06-02 Överlämnad: 2015-06-02 Anmäld: 2015-06-03 Svarsdatum: 2015-06-10 Sista svarsdatum: 2015-06-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga