Skadestånd till morddömda

Skriftlig fråga 2019/20:1943 av Boriana Åberg (M)

Boriana Åberg (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Det är många som har upprörts över Kammarkollegiets beslut att ge drygt 60 000 kronor i ersättning till en morddömd fånge som har skadat sitt knä vid en fotbollsmatch i bollhallen vid Kumlaanstalten.

Förutom att ersättningsnivån överstiger den ersättning som brukar tilldömas nära anhöriga till mordoffer är det stötande att intagna som skadas vid sportutövande över huvud taget omfattas av det statliga personskadeskyddet.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Avser ministern att initiera en översyn av den lagstiftning som reglerar det statliga personskadeskyddet?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-08-12 Överlämnad: 2020-08-13 Anmäld: 2020-08-20 Svarsdatum: 2020-08-27 Sista svarsdatum: 2020-08-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga