Skånebanan

Skriftlig fråga 2020/21:1765 av Patrik Jönsson (SD)

Patrik Jönsson (SD)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Skånebanan, som sträcker sig mellan Helsingborg och Kristianstad via Hässleholm, är en viktig bana för persontrafik och godstrafik. Hässleholm fungerar som en viktig knutpunkt för vidare resande med tåg i Skåne och Sverige. Skåne med sin flerkärniga struktur behöver ett fungerande tågsystem till, från och mellan våra olika hörn, och där spelar Skånebanan en viktig roll. En fungerande tågtrafik är avgörande för vår arbetsmarknad och för att vi tillsammans ska kunna ta ansvar för klimatet.

I Trafikverkets plan för 2004–2015 utlovades kapacitetshöjande åtgärder på Skånebanan. Hastigheten skulle höjas till 160 kilometer i timmen och 160 miljoner avsattes för arbetet. Åtgärden pekades dessutom ut som prioriterad i Trafikverkets egen kapacitetsutredning. För att få ut maximal nytta av den utlovade hastighetshöjningen investerade Region Skåne i lokala åtgärder.

Under åren 2011, 2012, 2013 och 2015 stängdes Skånebanan för att Trafikverkets åtgärder skulle genomföras, i vissa fall upp till sex månader. Under de perioder som banan var avstängd bekostade Skånetrafiken ersättningstrafik, som under bara ett år uppgick till 20 miljoner kronor. Resenärerna drabbades hårt av en längre restid och en krångligare resväg.

Många resenärer kan acceptera att det under en period är stökigt och krångligt om det blir bättre sedan, men den förväntade hastighetshöjningen uteblev. Resenärer och skattebetalare har dock inte fått vad som utlovats och sannolikt har flera tågpendlarare valt bilen efter alla avstängningar. Vad de 160 miljonerna användes till kan bara Trafikverket svara på, men de gick i vart fall inte till avsett syfte.

År 2015 begärde Skånetrafiken en ny tidsplan och fick beskedet att åtgärderna skulle vara färdiga 2020. I slutet av 2019 kom dock ett nytt besked om att det inte skulle bli av.

Med hänvisning till ovanstående frågar jag infrastrukturminister Tomas Eneroth:

Kan vi förvänta oss att Trafikverket genomför de aviserade kapacitetshöjande åtgärderna i närtid, taget i beaktande att Region Skåne redan gjort lokala åtgärder och burit extra kostnader, samt att resenärerna redan tvingats genomlida konsekvenserna av dessa åtgärder under en längre tid?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-02-11 Överlämnad: 2021-02-11 Anmäld: 2021-02-12 Svarsdatum: 2021-02-24 Sista svarsdatum: 2021-02-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga