Skåningarnas resor till Danmark

Skriftlig fråga 2019/20:1829 av Boriana Åberg (M)

Boriana Åberg (M)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

 

Den 14 juli förlängde Utrikesdepartementet (UD) sin avrådan avseende icke nödvändiga resor till Danmark med två veckor till och med den 29 juli. Detta trots att Danmark har öppnat sina gränser för svenskar bosatta i landskap med låg smittspridning, bland annat Skåne.

På regeringens hemsida står det följande: När UD avråder från resor är det alltid en signal om att säkerhetsläget är allvarligt, oavsett vilken nivå av avrådan det handlar om. Det finns inga belägg för att situationen i Danmark skulle vara farligt på något sätt, däremot ställer UD:s avrådan till problem för skåningar som bland annat kan bli nekade försäkringshjälp om de reser dit.

Än en gång ser vi hur regeringen uppenbart bortser från att det är olika förutsättningar i olika delar av landet och att frågan om integration över Öresund inte tillmäts någon som helst betydelse.

Med anledning av detta vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

 

Vilka är regeringens bevekelsegrunder för att förlänga avrådan, och vad anser ministern kommer att behövas för att den ska upphävas?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-07-16 Överlämnad: 2020-07-17 Besvarad: 2020-07-31 Sista svarsdatum: 2020-07-31 Anmäld: 2020-08-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga