Skärpning av knivlagen

Skriftlig fråga 2019/20:2127 av Ellen Juntti (M)

Ellen Juntti (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Under sommaren 2020 har många överfall med knivar begåtts. Flera med dödlig utgång, andra med allvarliga och långvariga skador.

Våldet har ökat kraftigt i Sverige, både med skjutvapen och med knivar. Samtidigt är det sex gånger fler som får sjukhusvård efter knivdåd jämfört med skjutningar. År 2019 anmäldes ca 12 000 brott mot knivlagen, vilket är en ökning med drygt 40 procent sedan 2014. Av dessa dömdes över 95 procent till enbart böter.

Under 2000-talet har kniv använts vid drygt 40 procent av alla fall av dödligt våld. Knivar som bärs på offentlig plats är lättillgängliga och kan leda till dödliga utfall. Vi moderater vill att knivlagen ska skärpas så att fler som bär kniv ska dömas till fängelse i stället för böter. Vi vill också att fler brott mot knivlagen ska bedömas som grova, vilket skulle innebära att fler blir anhållna och häktade.

Redan 2016 aviserade dåvarande inrikesminister Anders Ygeman (S) en översyn av knivlagen. 2018 sa justitieminister Morgan Johansson (S) att regeringen vill skärpa straffet för brott mot knivlagen. Det har gått fyra år, och regeringen har inte presenterat något lagförslag gällande skärpning av knivlagen.

Under dessa fyra år har många dödats och skadats allvarligt genom knivvåld. 

Med anledning av detta önskar jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Avser ministern att presentera ett lagförslag om skärpning av knivlagen?

Frågan är inlämnad

Händelser

statustext: Frågan är inlämnad Inlämnad: 2020-09-04 Överlämnad: 2020-09-07 Anmäld: 2020-09-08 Svarsdatum: 2020-09-16 Sista svarsdatum: 2020-09-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga