Skärpta straff för rattfylleri

Skriftlig fråga 2019/20:2126 av Ellen Juntti (M)

Ellen Juntti (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Nu har det tragiska hänt igen. En liten flicka på fem år som dog efter ett rattfylleribrott. Familj, vänner och många fler lever nu i bottenlös sorg.

Detta för att en gärningsman sätter sig bakom ratten i berusat tillstånd och därmed är helt likgiltig för att han utsätter andra för livsfara.

I november 2019 överlämnades utredningen Ett stärkt straffrättsligt skydd mot upprepad trafikbrottslighet och en utvärdering av nedre promillegränsen för sjöfylleri.

Utredaren föreslår höjda straff för grov olovlig körning och rattfylleri samt att det införs en ny straffbestämmelse för grov trafikbrottslighet som ska träffa den som på ett särskilt hänsynslöst sätt gör sig skyldig till upprepade trafikbrott. Det kan gälla olovlig körning, rattfylleri och vårdslöshet i trafik. Straffet föreslås bli fängelse mellan sex månader och fem år.

Det är mycket angeläget att straffen höjs i dessa tragiska fall så fort som möjligt.

Med anledning av detta önskar jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Avser ministern att i närtid presentera lagförslag som skärper straffen för rattfylleri?

Frågan är inlämnad

Händelser

statustext: Frågan är inlämnad Inlämnad: 2020-09-04 Överlämnad: 2020-09-07 Anmäld: 2020-09-08 Svarsdatum: 2020-09-16 Sista svarsdatum: 2020-09-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga