Skärpta straff för våldtäkter

Skriftlig fråga 2018/19:690 av Ellen Juntti (M)

Ellen Juntti (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 


Moderaterna har lagt fram flera förslag till skärpt lagstiftning för att förbättra rättsväsendets hantering av sexualbrott. Fler gärningsmän som gjort sig skyldiga till våldtäkt och andra former av sexualbrott ska lagföras, dömas till strängare straff och när det handlar om utländska gärningsmän utvisas. För att stärka utredningarna vill vi att särskilda grupper som är specialiserade på sexualbrott ska finnas i polisens samtliga sju regioner. Det bör skapas en möjlighet att ta upp videoförhör med målsägande i sexualbrottsmål i nära anslutning till brottet. Det inspelade förhöret ska därefter kunna användas som bevisning i en senare rättsprocess. Moderaterna vill även skärpa straffen för våldtäkt av normalgraden. Riksdagen har ställt sig bakom detta förslag och givit regeringen i uppdrag att ta fram den nödvändiga lagstiftningen. Från regeringens sida har dock inte mycket hänt i frågan, och straffen för våldtäkt förblir än så länge alldeles för låga. 

Mot bakgrund av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

När avser ministern att tillsätta en utredning för att ta fram förslag om skärpta straff för våldtäkter av normalgraden, och när är det ministerns ambition att en proposition med sådana förslag ska kunna lämnas till riksdagen?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2019-05-22 Överlämnad: 2019-05-24 Anmäld: 2019-05-27 Svarsdatum: 2019-06-05 Sista svarsdatum: 2019-06-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga