Skatt på lätta lastbilar

Skriftlig fråga 2018/19:949 av Thomas Morell (SD)

Thomas Morell (SD)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

När den nya mät- och körcykeln WLTP aktiveras nästa år kommer det nuvarande bonus–malus-systemet att slå undan benen på många företag i form av rejäla skattehöjningar. Skattehöjningen på en lätt lastbil kan bli hela 10 000 kronor, vilket är ett dråpslag mot verksamheter som budbilsföretag, hantverkare och liknande.

Personbilsmarknaden har i regel tillgång till laddstolpar men transportbranschen har det betydligt svårare att ställa om till eldrivna alternativ. De lätta ellastbilar som finns på marknaden är relativt dyra jämfört med vanliga dieselbilar, men det finns också tekniska hinder för en övergång till lätta ellastbilar. Dels är räckvidden för liten för en fullastad lätt lastbil, dels finns det inte tillräckligt många laddstolpar för att ladda bilen. Problemet blir särskilt tydligt om det är fråga om en byggarbetsplats. Hur ska bilarna laddas över natten? Hemma hos förarna eller hos företaget? Alla hushåll har inte tillgång till laddstationer och på företagen kan det vara svårt att ordna den fysiska platsen för att ladda fordonet.

Regeringen har inte tagit hänsyn till hantverkar- och transportbranschens möjlighet att anpassa sig till reglerna och därför innebär den nya beräkningen ett ekonomiskt dråpslag mot de företag som inte har någon rimlig möjlighet att köpa ett alternativt fordon. Företagen tvingas helt enkelt in i ett ”malus-system” och de kan inte välja bort det.

Det är rimligt att skjuta fram tidsplanen för WLTP så att transportbranschen får en chans till en klimatomställning.

Med anledning av detta vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Avser ministern att ompröva beslutet avseende beräkningen av fordonsskatten för lätta lastbilar i enlighet med det så kallade WLTP-värdet?

Frågan är inlämnad

Händelser

statustext: Frågan är inlämnad Inlämnad: 2019-09-04 Överlämnad: 2019-09-05 Anmäld: 2019-09-10 Svarsdatum: 2019-09-11 Sista svarsdatum: 2019-09-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga