Skatt på plastpåsar

Skriftlig fråga 2021/22:1270 av Mattias Karlsson i Luleå (M)

Mattias Karlsson i Luleå (M)

till Finansminister Mikael Damberg (S)

 

Den 1 maj 2020 infördes en skatt på plastbärkassar. Skatten tas ut med 3 kronor per plastbärkasse av engångskaraktär som typiskt sett tillhandahålls inom detaljhandeln. För mindre plastbärkassar, till exempel de påsar som finns vid grönsaksavdelningen i en matbutik, tas skatt ut med 30 öre per kasse.

Skatten gör i dag inte skillnad på om en plastbärkasse har fossilt ursprung eller är från förnybara källor. En differentiering skulle ge incitament för fortsatt forskning om och utveckling av plastbärkassar, något som generar nya arbetstillfällen och bidrar till att fasa ut fossilbaserade och inte återvinningsbara plastbärkassar på global nivå.

Lagstiftningen får också negativ effekt när det gäller tillverkande företags möjlighet att hålla produktionen kvar i Sverige, vilket ger negativa effekter på svensk sysselsättning och innovation. Skatten på plastpåsar är inte ett ändamålsenligt miljöstyrmedel.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga finansminister Mikael Damberg:

 

Kan ministern tänka sig att slopa skatten på plastbärkassar?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-03-14 Överlämnad: 2022-03-15 Anmäld: 2022-03-16 Svarsdatum: 2022-03-23 Sista svarsdatum: 2022-03-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga