Skattebetalarnas kostnader i samband med friskolors konkurser

Skriftlig fråga 2012/13:693 av Amin, Jabar (MP)

Amin, Jabar (MP)

den 8 augusti

Fråga

2012/13:693 Skattebetalarnas kostnader i samband med friskolors konkurser

av Jabar Amin (MP)

till utbildningsminister Jan Björklund (FP)

Skolkoncernen John Bauers (JB:s) konkurs tidigare i år lämnade tusentals elever, lärare och skolledare med stor oro inför sommaren. Konkursen blottlade stora brister i gällande regelverk för friskolor.

Ett utbildningsföretag som JB verkar helt inom den skattefinansierade välfärden. Det är skattebetalarna som betalat för JB:s verksamhet, och det är skattebetalarnas medel som företaget förfogat över. Vid en konkurs drabbar ytterligare kostnader skattebetalarna, såväl i form av kommunala arrangemang för att finna nya utbildningar för eleverna som konstruktioner såsom den statliga lönegarantin. Lönegarantin är en trygghet för medarbetare i ett företag som går i konkurs och ska givetvis inte ifrågasättas heller för de lärare och annan personal som arbetat inom JB.

Frågan är om det är rimligt att det riskkapitalbolag som ägt JB, Axcel, genom konkursen slipper ta ett finansiellt ansvar för sitt konkursade bolag. En ägare som kan göra bedömningen att dotterbolagets verksamhet inte bär sig kan ju själv välja att ansöka om konkurs och därigenom bespara sig stora egna kostnader – kostnader som belastar samhället i stället. Jag anser att det är rimligt att det ska gå att ställa juridiska eller andra ekonomiska krav på ägare till enskilda huvudmän inom skolan, för att på så sätt undvika att skattebetalarna ensamma får betala notan för konkursen. Ett företag som verkar inom välfärden måste kännetecknas av samhällsansvar.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga utbildningsministern om han avser att vidta åtgärder för att säkra skattebetalarnas intressen vid konkurs av enskilda huvudmäns skolverksamhet.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-08-08 Anmäld: 2013-08-15 Besvarad: 2013-08-22 Svar anmält: 2013-08-22
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-08-22)