Skatteförenklingar för skogsbrukare

Skriftlig fråga 2017/18:546 av John Widegren (M)

John Widegren (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Jörgen Warborn ställde i början av december en skriftlig fråga till finansministern om Skatteförenklingsutredningen och de förslag på förenklade skatteregler för skogsbrukare och andra fastighetsägare som lades fram i betänkandet Förenklade skatteregler för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag (SOU 2014:68).

Trots att förslagen skickades på remiss i slutet av 2014 har någon proposition fortfarande inte nått riksdagen.

I betänkandet föreslås bland annat att dagens regler om skogskonto, skogsskadekonto, upphovsmannakonto och expansionsfond ersätts med en ny avsättningsmöjlighet, företagsfond, samt en förändring av de särskilda reglerna om skogsavdrag vid rationaliseringsförvärv.

Eftersom propositionen inte finns i regeringens propositionsförteckning vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

När avses beredningen vara klar, och när avser ministern att lämna en proposition till riksdagen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-12-22 Överlämnad: 2017-12-27 Besvarad: 2018-01-10 Sista svarsdatum: 2018-01-10 Anmäld: 2018-01-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga