Skattekontroll vid privatimport av alkohol

Skriftlig fråga 2008/09:1214 av Eriksson, Birgitta (s)

Eriksson, Birgitta (s)

den 10 september

Fråga

2008/09:1214 Skattekontroll vid privatimport av alkohol

av Birgitta Eriksson (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Tullverket har konstaterat att mängden alkohol som förs in under förevändning att det är avsett för privatbruk är stor och att det ser en betydande ökning i storleken på de beslag som görs. En genomsnittstransport av alkoholprodukter som stoppas innehåller 50–100 liter sprit, 100–200 liter vin samt 1 000–1 500 liter starköl. Trots de stora mängderna alkohol har Tullverket svårt att bevisa att varorna inte ska vara till personligt bruk, att man är ombud för någon annan eller att man ska ha en stor fest med många gäster. Eftersom Tullverket i många fall inte kan motbevisa detta leder det till att många transporter med alkohol som sannolikt är illegala släpps igenom.

Det är uppenbart att skattekontrollen i samband med privatimport av alkohol inte heller fungerar. I fjol uppges enbart 230 personer ha anmält leverans och jämför man denna siffra med tidigare beslag av Internetbeställda alkoholprodukter så framgår att alltför stora mängder obeskattad Internetbeställd alkohol passerar gränsen. Tullverket har tre månader på sig att klara av beskattningen men kan också lämna över ärendet till Skatteverket. Båda myndigheterna brottas med svårigheter med att få nödvändiga uppgifter från andra EU-stater i frågan.

Vilka initiativ avser finansministern att ta för att förbättra skattekontrollen av Internetbeställda och privatimporterade alkoholprodukter?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2009-09-10 Anmäld: 2009-09-10 Besvarad: 2009-09-16 Svar anmält: 2009-09-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-09-16)