Skattelagstiftningens påverkan på mindre företag

Skriftlig fråga 2014/15:278 av Mats Persson (FP)

Mats Persson (FP)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Skatteverket är en av de myndigheter i Sverige som har högst förtroende bland allmänheten. En viktig del i arbetet med att skapa förtroende handlar om att ha en rättvis bedömning och där en eventuell påföljd står i proportion till vad den enskilde eller näringsidkaren har gjort sig skyldig till.

Det är viktigt att lagar och regler inte står i vägen för mindre företags möjlighet att bedriva verksamhet och växa. Det är därför angeläget att Skatteverket har ett uppdrag att löpande utvärdera hur tillämpningen av lagstiftningen påverkar mindre företag.

Ett exempel på hur tillämpningen och regelverket kan påverka företag negativt finns att hämta från Skåne. Ett speditionsföretag krävs av Skatteverket på över 1 miljon kronor i alkoholskatt efter att ha importerat folköl med fel alkoholhalt, 2,9 och inte 2,8 procent. Även om Skatteverket inte formellt har agerat felaktigt ger detta upphov till frågan om lagstiftningen är rimlig och om tillämpningen står i proportion till den skada som detta ger upphov till. 

Med anledning av detta vill jag ställa följande fråga till finansminister Magdalena Andersson:

 

Tänker finansministern ta initiativ till en översyn av punktskattelagstiftningen och/eller ge Skatteverket i uppdrag att utvärdera hur tillämpningen av lagstiftningen påverkar mindre företag?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-03-06 Överlämnad: 2015-03-09 Anmäld: 2015-03-10 Svarsdatum: 2015-03-18 Sista svarsdatum: 2015-03-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga