Skatten på husbilar

Skriftlig fråga 2018/19:941 av Boriana Åberg (M)

Boriana Åberg (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Den 21 juli gick Transportstyrelsen ut med nyheten att skatten på husbilar inte skulle förändras i bonus–malus-systemet. Drygt en månad senare kom myndigheten med nya besked, nämligen att ”från och med den 1 september 2019 ska vissa husbilar vara testade med en ny testmetod för koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning. Detta värde kommer att ligga till grund för beskattning”.

Dessa motstridiga meddelanden har orsakat branschen och kunderna skador; återförsäljare har hunnit beställa bilar som blir svåra att sälja när skatten höjs betydligt. Frågan om den nya beskattningen har varit en het fråga under en tid, och många har upprörts över felaktigheten att likställa en husbil med en personbil, som körs mycket oftare. Värdet av husbilsturismen för landsbygden och glesbygden är oomstridd, och en minskning av den kommer att leda till förlorade arbetstillfällen och följaktligen lägre skatteintäkter. Det är dock inte Transportstyrelsen utan Finansdepartementet som bestämmer skatterna.

Med anledning av detta vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Är ministern beredd att ompröva beslutet om beskattning med WLTP som grund?

Frågan är inlämnad

Händelser

statustext: Frågan är inlämnad Inlämnad: 2019-09-02 Överlämnad: 2019-09-03 Anmäld: 2019-09-05 Svarsdatum: 2019-09-11 Sista svarsdatum: 2019-09-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga