Skattereduktion för såld el

Skriftlig fråga 2013/14:597 av Lise Nordin (MP)

Lise Nordin (MP)

till Finansminister Anders Borg (M)

 

Den 29 april kallades skatteutskottet och näringsutskottet till ett möte med statssekreterare Mikael Lundholm och medarbetare från Finansdepartementet angående propositionen Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el (prop. 2013/14:151). Vid mötet informerades att regeringens förslag innebär att endast den som levererar sin el gratis ut på nätet kan ta del av skattereduktionen. Detta förtydligades med en bild där det står: ”Skattereduktionen är ekonomisk kompensation för överskottsel som utan ersättning matas in på elnätet.”

Dagen efter skriver statsrådet Anna-Karin Hatt på sin blogg: ”Just nu sprids det ett par grava felaktigheter och missuppfattningar om detta förslag, som jag vill rätta till och bemöta.”

Anna-Karin Hatt skriver vidare: ”Den som producerar sin egen småskaliga el, och producerar mer än vad man själv behöver, kommer ha rätt till skattenedsättningen om 60 öre/kWh för den el man själv använder, alldeles oavsett om man skänker bort överskottselen eller lyckas få bra betalt för den av sitt elnätsbolag.”

Två olika besked ges. Finansdepartementet säger att skattereduktionen endast gäller den el som levereras gratis, och statsrådet Hatt säger att skattereduktionen gäller även den el man får betalt för. Om skattereduktionen enbart skulle gälla den el som levereras gratis skulle det troligen innebära sämre lönsamhet för den med solceller på sitt tak än dagens system med avtal om ersättning för den el som levereras till nätet.

Jag vill mot denna bakgrund fråga finansminster Anders Borg:

Omfattar förslaget om skattereduktion bara den el som utan ersättning matas in på elnätet eller även den el som elnätsbolaget betalar för?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2014-05-05 Överlämnad: 2014-05-06 Besvarad: 2014-05-14 Sista svarsdatum: 2014-05-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga