Skattesmäll trots villkorad köpeskilling

Skriftlig fråga 2018/19:847 av Markus Wiechel (SD)

Markus Wiechel (SD)

till Statsrådet Per Bolund (MP)

 

Trots att en fastighetsaffär inte är avslutad kan fastighetsägare i dag tvingas skatta ofantliga belopp, vilket kan slå oerhört hårt mot en vanlig privatperson. Detta hände 81-årige Robert som nu drabbas av full reavinstskatt på en husaffär som ännu inte är betald, då den fastighet han sålt är villkorad av att köparen, ett byggbolag, ska få bygglov för ett flerfamiljshus.

Betalningen som Robert väntar på är försenad då Stockholms stadsbyggnadsnämnd samt länsstyrelsen tills vidare har satt stopp för byggplanerna (som lyder under en 100 år gammal detaljplan), varför byggbolaget som köpt fastigheten är inne i en långsam överklagandeprocess.

Villkor om när och hur köpeskillingen betalas påverkar inte beskattningen, varför personer som säljer en fastighet tvingas ligga ute med pengar till dess att de fått betalt. För 81-årige Robert, som nu tvingas betala 2,5 miljoner kronor i skatt, blir det oerhört svårt. Eftersom bygglovstvister där köpeskillingen delvis uteblir inte räknas som skäl till anstånd kan han bara få anstånd på grund av exempelvis sjukdom, olycksfall eller arbetslöshet, och då endast i tre månader.

I grund och botten handar det nuvarande förhållningssättet om att privatpersoner tvingas betala inkomstskatt på en inkomst de ännu inte har haft, vilket kan få förödande konsekvenser.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Per Bolund:

 

Anser statsrådet att det nuvarande förhållningssättet fungerar med tanke på att privatpersoner tvingas att betala inkomstskatt på en inkomst de ännu inte har haft och om inte, vad avser statsrådet och regeringen att göra för att förändra detta?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2019-07-11 Överlämnad: 2019-07-12 Sista svarsdatum: 2019-07-26 Svarsdatum: 2019-08-08 Anmäld: 2019-08-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga