Skatteverket och information till pensionärer

Skriftlig fråga 2017/18:703 av Laila Naraghi (S)

Laila Naraghi (S)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

De som har varit med och byggt upp vårt land ska ha en bra pension. Det är en del av den svenska modellen. När Sveriges ekonomi går som tåget ska det också komma alla till del. Därför är det bra att regeringen har både sänkt pensionärsskatten och höjt bostadstillägget för pensionärer.

För pensionärer med låg inkomst är bostadskostnaden ofta den största månadsutgiften. Taket i bostadstillägget har legat oförändrat på 5 000 kronor sedan 2007, trots att hyrorna stigit. Regeringens höjning av taket till 5 600 kronor, med en 70-procentig ersättning av bostadskostnaden, var därför viktig.

För att den ekonomiska situationen ska förbättras även för dem som har en lägre bostadskostnad har ersättningen upp till 5 000 kronor per månad höjts till 96 procent. För pensionärer med särskilt bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd höjs förmånerna i motsvarande grad. Runt 290 000 pensionärer påverkas av höjningen, varav 75 procent är kvinnor. För en ogift pensionär som enbart har garantipension och som har en boendekostnad på 5 600 kronor i månaden innebär detta 470 kronor mer i månaden.

Bostadstillägg är ett tillägg till den allmänna pensionen och är en del av grundskyddet, liksom garantipensionen.

Enligt Pensionsmyndigheten kan fler än de som i dag får bostadstillägg ha rätt till det. Enligt Pensionsmyndigheten kan det röra sig om närmare 100 000 pensionärer. Orsaken är att man i dagsläget själv måste ansöka om tillägget. Många känner inte till detta och går därför miste om bostadstillägget. Enbart i Oskarshamns kommun kan det röra sig om ca 8 miljoner kronor per år som pensionärer går miste om eftersom de inte ansöker om tillägget, enligt PRO Oskarshamns beräkningar.

Pensionsmyndigheten har genom åren på olika sätt försökt att nå ut med information till alla berörda, bland annat genom att ringa till målgruppen samt göra särskilda utskick. Enligt myndigheten har det dock inte haft så stor effekt.

Det är därför dags att testa något annat för att nå resultat.

Skatteverket har varje år kontakt med alla medborgare i samband med deklarationen. Detta tillfälle bör utnyttjas för att informera alla pensionärer om möjligheten att få bostadstillägg samt underlätta själva ansökningsförfarandet, till exempel genom att ansökan kan göras i samband med deklarationen.

Därför är det lämpligt att Skatteverket uppdras att i samband med deklarationen inkludera dels information om bostadstillägg för pensionärer, dels möjlighet att göra ansökan.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Vad anser ministern om möjligheten för Skatteverket att i samband med deklarationen informera alla pensionärer om bostadstillägget och underlätta själva ansökningsförfarandet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-02-01 Överlämnad: 2018-02-01 Anmäld: 2018-02-02 Svarsdatum: 2018-02-14 Sista svarsdatum: 2018-02-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga