Skatteverkets beteckning på Taiwan

Skriftlig fråga 2017/18:1049 av Christina Örnebjär (L)

Christina Örnebjär (L)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Inom internationella relationer är språket oerhört viktigt. De diplomatiska normerna är starka, och ett felaktigt uttryck kan leda till känsliga situationer.

Sverige erkänner inte Taiwan som suverän stat. Däremot har Sverige inofficiella diplomatiska relationer samt goda handelsrelationer med Taiwan. Liknande arrangemang finner vi mellan de flesta av världens stater och Taiwan. Det är en situation som ingen är direkt nöjd med, men som har fungerat relativt bra.

Skatteverket har nyligen i folkbokföringen ändrat Taiwans namn från ”Republiken Kina (Taiwan)” till ”Taiwan, provins i Kina”. Detta har inte skett efter önskemål från Taiwans regering. Enligt medieuppgifter har Taiwan tvärtom reagerat negativt på namnändringen, och företrädare för Taiwans representationskontor i Stockholm har enligt samma uppgifter för avsikt att uttrycka sin allvarliga oro till den svenska regeringen.

De signaler detta skickar ut är olyckliga. Med denna namnändring förstärker vi Folkrepubliken Kinas anspråk på suveränitet över ön samtidigt som vi riskerar att störa Sveriges relationer till Taiwan. Taiwan är en fungerande demokrati medan Folkrepubliken Kina är en renodlad diktatur. Nu senast har Kina kidnappat och fängslat svensken Gui Minhai.

Med anledning av detta vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

Kommer ministern och regeringen att ta några initiativ för att Skatteverket ska återgå till den tidigare beteckningen på Taiwan?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-03-16 Överlämnad: 2018-03-16 Anmäld: 2018-03-20 Svarsdatum: 2018-03-28 Sista svarsdatum: 2018-03-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga