Skatteverkets handläggningstider för bouppteckningar

Skriftlig fråga 2021/22:1571 av David Josefsson (M)

David Josefsson (M)

till Finansminister Mikael Damberg (S)

 

Skatteverket anger nu i maj 2022 på sin hemsida att väntetiden för att påbörja handläggningen av en bouppteckning är cirka nio till elva veckor. Skatteverkets produktionsmått i årsredovisningen för 2021 är andelen registrerade bouppteckningar inom fyra veckor respektive inom nio veckor.

En registrerad bouppteckning är nödvändig för att exempelvis avsluta bankkonton och ändra lagfart på fastigheter. Att få bouppteckningen registrerad är alltså av väsentlig betydelse för dödsbodelägarna och är dessutom ofta viktig för att kunna gå vidare i sorgearbetet.

År 2019 var antalet ärenden som registrerades inom fyra veckor 94 procent, vilket föll till 35 procent år 2020 och till endast 2 procent 2021. När det gällde antalet registrerade ärenden inom nio veckor var andelen 99 procent år 2019 och 98 procent år 2020 men endast 85 procent 2021. Utvecklingen har under 2022 varit negativ, och nu i maj 2022 anges den förväntade väntetiden i snitt vara nio till elva veckor.

Anledningen till de ökade väntetiderna anges bland annat i Skatteverkets årsredovisning och i ett tidigare svar från statsrådet på en skriftlig fråga i riksdagen vara en ökning av dödsfall i covid-19 och ökad sjukfrånvaro på myndigheten under pandemin.

Ökningen av antalet registrerade bouppteckningar har dock endast varit 3,8 procent mellan 2019 och 2020 och 6,2 procent mellan 2020 och 2021, medan andelen registrerade ärenden som handläggs inom fyra veckor minskat med 92 procentenheter sedan före pandemin. Ett ökat antal dödsfall och ökad sjukfrånvaro på grund av pandemin kan knappast heller till fullo förklara varför de långa handläggningstiderna kvarstår in i 2022.

Med anledning av det ovanstående vill jag ställa följande fråga till finansminister Mikael Damberg:

 

Vilka åtgärder ämnar ministern att vidta i närtid för att Skatteverket ska kunna korta handläggningstiderna för bouppteckningar?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-05-12 Överlämnad: 2022-05-12 Anmäld: 2022-05-13 Svarsdatum: 2022-05-18 Sista svarsdatum: 2022-05-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga