Skatteverkets kontor i Hudiksvall

Skriftlig fråga 2014/15:383 av Margareta B Kjellin (M)

Margareta B Kjellin (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Skatteverket avser att flytta sin verksamhet från nio orter varav Hudiksvall med 65 medarbetare är en av dessa.

Beslutet motiveras med att Skatteverket ska finnas där företagen finns. Det är en motivering som ifrågasätts av många. Hudiksvall är en levande landsbygd, som utvecklas just med dess varierande företagande. Likaså har Hudiksvall ett rikt näringsliv med små och medelstora företag med aktiva företagarföreningar.

Inte nog med att företag och företagare som redan är verksamma på orten kommer att mista den service och närhet till expertis som ett skattekontor innebär, det finns också en risk att företag framöver väljer bort att etablera sig för långt från Skatteverkets tjänster. Det är en risk som nu livligt diskuteras.

Min fråga till finansminister Magdalena Andersson är följande:

 

Vilka åtgärder avser finansministern att vidta för att näringslivet, företagare, kommuner och framtida entreprenörer fortsatt ska ha minst lika god service, experthjälp och lokal närvaro som tidigare i frågor som handläggs av Skatteverket, för att hela Sverige och landsbygden ska fortsätta växa?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-04-01 Överlämnad: 2015-04-02 Anmäld: 2015-04-07 Svarsdatum: 2015-04-10 Sista svarsdatum: 2015-04-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga