Skenäsleden

Skriftlig fråga 2019/20:2022 av Magnus Ek (C)

Magnus Ek (C)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Färjan mellan Skenäs och Säter, alltså mellan Vikbolandet och norrsidan av Bråviken, är en avgörande trafikled för många boende på båda sidor av färjeleden. Många boende pendlar dagligen i endera riktningen. Lantbrukare har verksamhet både norr och söder om Bråviken. Kriminalvårdens anstalter i Skenäs och Kolmården är beroende av att färjeleden fungerar både för arbetspendling och för transporter av intagna och besökande. Tyvärr har färjan denna sommar ofta stått stilla. Fram till juli månads utgång hade färjan under 2020 stått stilla i sammanlagt tre veckor på grund av maskinproblem.

Alla boende kring Bråviken kan säkerligen ha förståelse för att man någon gång tvingas ställa in en färja, men sker det i den utsträckning som det gjort under 2020 drabbar det inte bara de enskilda pendlare som får åka en omväg på cirka fem mil. Då riskerar det förutsättningarna att bo, verka och driva företag på landsbygden på Vikbolandet. Om man inte lita på att man tar sig till jobbet utan en timmes fördröjning, om man inte kan lita på att turisterna kommer ut och om lantbrukare tvingas åka fem mil genom en av landets största städer, då riskerar det att strypa utvecklingen i bygden.

Med anledning av ovanstående önskar jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Hur avser ministern att säkerställa att färjetrafiken fungerar tillfredsställande och att långvariga driftsstopp förhindras?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-08-24 Överlämnad: 2020-08-24 Anmäld: 2020-08-27 Svarsdatum: 2020-09-07 Sista svarsdatum: 2020-09-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga