Skenskilsmässor och välfärdsbrottslighet

Skriftlig fråga 2019/20:928 av Ingela Nylund Watz (S)

Ingela Nylund Watz (S)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

På senare år har brottsligheten mot det svenska välfärdssystemet uppmärksammats allt flitigare, och regeringen har vidtagit flera åtgärder för att motverka denna företeelse.

Skenskilsmässor utgör ofta en bas för att tillskansa sig förmåner från välfärdssystemen på ett olagligt sätt. Ett par skiljer sig i teorin men fortsätter att leva tillsammans i praktiken. Den ena parten kan därmed skaffa sig en ny bostad och folkbokföra sig där men i själva verket bo kvar med sin familj i den gemensamma bostaden och använda den nya för olovlig uthyrning. Paret kan på detta sätt erhålla dubbelt försörjningsstöd samt bostadsbidrag om de har barn.

Ett av skälen till att det ovanstående är möjligt är att flera stora trossamfund saknar vigselrätt enligt lagen om rätt att förrätta vigsel inom trossamfund (1993:305). Det är dock mycket vanligt att vigslar förrättas också inom dessa trossamfund men då enbart inom ramen för den egna kyrkan, och i många av dessa kyrkor betraktas den borgerliga vigseln som sker enligt svensk lag enbart som formalia. I de fall vigseln skett i både kyrkans mening och svensk lag är det i många fall inte särskilt anmärkningsvärt att skilja sig enligt lagen eftersom vigseln som ingåtts i den egna kyrkan väger tyngre.

Mot denna bakgrund vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Är statsrådet beredd att vidta några åtgärder med anledning av ovanstående?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-02-07 Överlämnad: 2020-02-10 Anmäld: 2020-02-11 Svarsdatum: 2020-02-19 Sista svarsdatum: 2020-02-19
Svar på skriftlig fråga