Skillnader mellan universitet i basanslag till forskning

Skriftlig fråga 2020/21:262 av Jörgen Berglund (M)

Jörgen Berglund (M)

till Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

 

Mittuniversitetet (MIUN) i Sundsvall och Östersund brukar tillsammans med Örebro universitet, Karlstad universitet, Malmö universitet och Linnéuniversitet kallas ”nya” universitet. MIUN, precis som alla övriga universitet, fyller flera viktiga funktioner i samhället där grundutbildning av studenter och forskning är det två mest uppenbara. Regional utveckling, kompetensförsörjning och stärkt konkurrenskraft är några andra.

MIUN och de andra nya universiteten har bidragit starkt till Sveriges tillväxt de senaste 20 åren, och kraven och förväntningarna på att de ska fortsätta leverera är växande. Men förutsättningarna skiljer sig åt vad gäller forskningsmedel, och det skiljer stort när det gäller de så kallade basanslagen till forskning mellan de nya och de gamla universiteten. De gamla universiteten får tre gånger så mycket i forskningsanslag per student som de nya, och Karolinska institutet får tio gånger så mycket.

Det finns naturligtvis sakliga skäl för att det inte ska vara lika eftersom forskning generellt i till exempel klinisk bakteriologi är mera kostsam än i statsvetenskap. Men om tillväxten i hela Sverige ska få goda förutsättningar vore det rimligt att också basanslagen till forskningen fördelades annorlunda.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Matilda Ernkrans:

 

Tycker statsrådet att fördelningen av basanslag till forskning mellan universiteten är optimal och om inte, vad ämnar statsrådet är göra för att rätta till skillnaderna?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-10-21 Överlämnad: 2020-10-22 Anmäld: 2020-10-23 Svarsdatum: 2020-10-28 Sista svarsdatum: 2020-10-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga