Skjutningar och sprängningar i gängkriminella miljöer

Skriftlig fråga 2018/19:562 av Johan Forssell (M)

Johan Forssell (M)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

Sverige har allvarliga problem med brott kopplade till kriminella uppgörelser. Skjutningar har blivit vanligare och i fjol inträffade 306 skjutningar där 45 personer dog och 135 personer skadades till följd av skjutningarna. Skjutningarna har dessvärre även fortsatt in på innevarande år.

Vid sidan av det stora antalet ökade skjutningar de senaste åren kom nyligen rapporter om att även antalet sprängningar har ökat. Handgranater används i både uppgörelser mellan kriminella och i attacker riktade direkt mot polisen. Enligt statistik från Brottsförebyggande rådet har totalt 48 sprängningar inträffat i Sverige under det första kvartalet. Motsvarande siffra för föregående år var 37 sprängningar. Sammanlagt anmäldes 162 fall av sprängningar 2018.

Det är en mycket oroväckande utveckling där våldet i Sverige har blivit både grövre och farligare. Enligt polisen hamnar oskyldiga allt oftare i situationer där man riskerar att drabbas. Senast natten till måndag skadades en 12-årig flicka i Malmö när hennes sovrumsfönster splittrades av en kraftig explosion.

Det grova våldet befinner sig på rekordnivåer, gängens våldskapital bidrar till att skrämma vittnen och våldet drabbar även helt oskyldiga offer. Enligt polisen och kriminologen Amir Rostami är en grundpremiss för det förebyggande arbetet att de gängkriminella spärras in, så att gängen på så vis bryts ned. Gängkriminaliteten måste samtidigt bekämpas med flera olika typer av åtgärder. Polisen måste vara närvarande i de utsatta områdena och rekryteringen av nya gängmedlemmar måste stoppas.

Medborgarnas grundläggande rätt till trygghet ska gälla alla oavsett var i landet man är bosatt. Det är ohållbart att kriminella tillåts ta över hela bostadsområden, och det är av yttersta vikt att samhället återtar de områden där kriminaliteten har blivit dominerande.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg:

 

Hur avser statsrådet att få bukt med gängkriminaliteten, och vilka konkreta åtgärder avser han att vidta för att minska antalet skjutningar och sprängningar?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-04-17 Överlämnad: 2019-04-18 Anmäld: 2019-04-23 Svarsdatum: 2019-05-02 Sista svarsdatum: 2019-05-02
Svar på skriftlig fråga