Skjutövningar över Vättern

Skriftlig fråga 2016/17:1910 av Andreas Norlén (M)

Andreas Norlén (M)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Vi lever i en orolig tid med ökade spänningar i vårt närområde. Tack vare överenskommelser mellan regeringen och flera oppositionspartier, som Moderaterna varit med och drivit fram, ökas resurserna till Sveriges försvar stegvis. Detta är viktigt, och under kommande år behöver resurserna ökas än mer. Försvarsmakten har på senare tid också utökat sin övningsverksamhet. Detta är välkommet och värdefullt.

Ett av Försvarsmaktens två kvarvarande flygskjutmål i Sverige är Hammaren i Vättern. Under flera års tid har kommunerna längs Vättern – liksom många invånare i de olika kommunerna – framhållit att man ser med oro på miljörisker som man menar följer av Försvarsmaktens övningsverksamhet. Det har i debatten bland annat framförts att Försvarsmakten borde överväga alternativa lokaliseringar av skjutmålet. Älvdalens skjutfält har nämnts. Där förekommer omfattande skjutövningar men inte med flygstridskrafter.

Givet den lokala opinion som finns mot övningsverksamheten vid Hammaren framstår det som rimligt att Försvarsmakten överväger om det finns alternativa lokaliseringar av verksamheten som tillgodoser Försvarsmaktens behov, även om det för dagen inte förekommer skjutövningar med flygstridskrafter på platsen i fråga. Om inte Försvarsmakten på eget initiativ gör sådana överväganden skulle regeringen kunna ge ett sådant utredningsuppdrag till Försvarsmakten.

Jag vill därför fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

 

Avser försvarsministern att vidta några åtgärder för att Försvarsmakten ska överväga alternativa lokaliseringar av det flygskjutmål som i dag finns i Vättern?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2017-09-08 Överlämnad: 2017-09-11 Anmäld: 2017-09-12 Svarsdatum: 2017-09-20 Sista svarsdatum: 2017-09-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga