Skogsnäringen

Skriftlig fråga 2016/17:1770 av Cecilia Widegren (M)

Cecilia Widegren (M)

till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

 

Det är dags att stå upp för den privata äganderätten och företagande på landsbygden.

Alltjämt fortsätter regeringen nämligen att hindra företagande på landsbygden genom att fördyra, försvåra och göra det krångligare. Sedan regeringsskiftet 2014 upplevs regeringen motverka företagsamhet, särskilt den småskaliga företagsamheten på landsbygden. Den politik som förs är inte längre lösningsorienterad utan ser bidrag, förbud och strikta regleringar som verktyg.

Den uppsjö av förbud och regleringar som finns och föreslås riskerar att utöver möjligheten till landsbygdsföretagande även urholka den privata äganderätten. När individer hindras från att bruka sin mark, sina tillgångar och förädla dessa efter eget huvud, utan att förbud eller reglering finner större stöd i forskning, då bör man se över den förda politiken.

Sveriges skogar är en av landets stora tillgångar. Det är därför rimligt att skogsägare vill förvalta sin skog så att den bibehåller sin tillväxt och förmåga att under lång tid ge avkastning och bidra till försörjning på landsbygden. En sådan ansvarsfull förvaltning är en viktig faktor för att bevara landets höga naturvärden.

Att föreslå att anmälan om föryngringsavverkning ska göras till en prövning som är möjlig att överklaga för personer som inte är sakägare är ett allvarligt ingrepp i den privata äganderätten. Legitima anspråk på att få styra bestånd och virkesförråd löper risk att kollidera med godtycke baserat på grumliga rättighetsanspråk med utgångspunkt från allemansrätt som länge övertolkats utanför sina ursprungliga principer.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga närings- och innovationsminister Mikael Damberg:

 

Vilka åtgärder avser ministern och regeringen att vidta för att värna den privata äganderätten, företagsamhet på landsbygd samt svensk skogsindustri?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2017-07-28 Överlämnad: 2017-08-01 Besvarad: 2017-08-15 Sista svarsdatum: 2017-08-15 Anmäld: 2017-08-31

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga