Skolans och dagis användande av e-post

Skriftlig fråga 2006/07:1642 av Liljevall, Désirée (s)

Liljevall, Désirée (s)

den 13 september

Fråga

2006/07:1642 Skolans och dagis användande av e-post

av Désirée Liljevall (s)

till statsrådet Jan Björklund (fp)

Enligt en undersökning är det bara knappt 20 procent av föräldrarna som får information från skola och dagis via e-post. Naturligtvis ska de föräldrar som inte har dator ha tillgång till samma information som övriga föräldrar men både av ekonomiska och miljöskäl bör strävan vara att skola och dagis i ökad utsträckning informerar via e-post eller andra tekniska lösningar. Många föräldrar har i en enkät uttryckt önskemål om att få information via e-post. Det går givetvis att hävda att detta framför allt är en angelägenhet för kommunerna och de enskilda skolorna. Men också på detta område bör staten ha en ambition och viljeinriktning.

Jag vill fråga statsrådet vad han är beredd att göra för att skola och dagis i ökad utsträckning ska använda e-post eller andra tekniska lösningar när de informerar bland andra föräldrar.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2007-09-13 Anmäld: 2007-09-18 Besvarad: 2007-09-19 Svar anmält: 2007-09-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-09-19)