skolans stöd till barn med dyslexi

Skriftlig fråga 2004/05:2091 av Tolgfors, Sten (m)

Tolgfors, Sten (m)

den 9 augusti

Fråga 2004/05:2091

av Sten Tolgfors (m) till statsrådet Ibrahim Baylan om skolans stöd till barn med dyslexi

Trots att forskningen visar att det finns effektiva metoder för att hjälpa de tusentals barn som lider av dyslexi får många elever ändå inte hjälp. De barn med dyslexi, som inte får erforderligt stöd i skolan, är kraftigt överrepresenterade i gruppen elever som lämnar grundskolan utan godkända betyg i svenska, matematik och andra ämnen.

Ingvar Lundberg, som är professor emeritus i psykologi, klargjorde på den fjärde nordiska dyslexikonferensen häromdagen att: "Det finns kunskap som gör att vi skulle kunna ge elever godtagbara färdigheter i läsning och skrivning. Jag vill kanske inte gå så långt som att säga alla elever, men en betydligt större andel än i dag i alla fall."

Professorn i specialpedagogik, Mats Myrberg, efterlyste ett "kompetenslyft för alla lärare som har något med barns språkutveckling att göra".

Vad avser statsrådet att göra för att se till att moderna forskningsresultat om hur barn med dyslexi kan få effektivt stöd i skolan verkligen också kommer till användning i den svenska skolan?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2005-08-09 Besvarad: 2005-08-23 Svar anmält: 2005-09-13 Anmäld: 2005-09-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-08-23)