Skolavslutningar i kyrkan

Skriftlig fråga 2020/21:3137 av Christian Carlsson (KD)

Christian Carlsson (KD)

till Utbildningsminister Anna Ekström (S)

 

Kristendomen är en självklar del av Sveriges kulturarv. Den har påverkat vårt samhälle, våra traditioner och våra svenska värderingar på ett helt avgörande sätt. Skolavslutningar i kyrkan är ett uttryck för detta, och det finns all anledning att bevara denna folkkära tradition.

Traditioner och högtider är bra därför att de för människor närmare varandra, skänker en känsla av samhörighet och stärker vår samhällsgemenskap. De utgör dessutom en viktig länk till vår historia som binder oss samman med tidigare och kommande generationer. Det svenska kulturarvet innebär inte minst en viktig nyckel till integration för barn som har invandrat till Sverige. 

Betydelsen av att uppmärksamma nationella högtider i landets skolor ska därför inte underskattas. Skolan ska uppmärksamma vårt kulturarv och våra sedvänjor så att våra barn får en bättre förståelse för Sveriges historia och våra gemensamma rötter. 

Självklart ska traditionen med skolavslutningar i kyrkan vid svenska högtider kunna få leva vidare – och självklart ska prästen då också kunna be en bön eller sjunga en psalm tillsammans med eleverna.

Den 12 maj 2016 tillkännagav riksdagen för regeringen att det skulle införas ett undantag i skollagen om att konfessionella inslag även skulle få förekomma i offentliga skolor, det vill säga vid vissa tillfällen i samband med firande av skolavslutningar och andra traditionella högtider i kyrkan. Senast den 1 april 2017 skulle regeringen ha lämnat förslag till riksdagen, men fortfarande saknas ett förslag från regeringen som beaktar tillkännagivandet.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga utbildningsminister Anna Ekström:

 

Avser ministern att ta initiativ under innevarande mandatperiod för att tillgodose riksdagens tillkännagivande om skolavslutningar i kyrkan, från den 12 maj 2016?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-06-07 Överlämnad: 2021-06-08 Anmäld: 2021-06-09 Svarsdatum: 2021-06-16 Sista svarsdatum: 2021-06-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga