skolornas ansvar för simundervisning

Skriftlig fråga 2002/03:1089 av Acketoft, Tina (fp)

Acketoft, Tina (fp)

den 6 juni

Fråga 2002/03:1089

av Tina Acketoft (fp) till utbildningsminister Thomas Östros om skolornas ansvar för simundervisning

Vi ser nu fram emot en lång sommar med mycket sol och bad. Tyvärr är det också en period när vi vet att människor kommer att förolyckas genom drunkningstillbud. De flesta av tillbuden skulle med all säkerhet kunna ha förhindrats genom olika åtgärder. En av de viktigaste är naturligtvis att se till att vi har en hög simkunnighet och god kunnighet i hjärt- och lungräddning bland barn och vuxna. Enligt Svenska Livräddningssällskapets återkommande rapport är det i dag mer än 100 000 barn i åldrarna 7@10 år som inte ens kan simma 25 meter och bara två av tio vet hur man utför hjärt- och lungräddning.

Enligt 1994 års läroplan ligger ansvaret för barnens simundervisning och utbildning i hjärt- och lungräddning på skolorna. Tyvärr är skolornas inställning i vissa fall tämligen njugg. Om detta beror på okunskap om deras ansvar eller den pressade ekonomin är oklart. Det som avgör om barnen får bra simundervisning är vilken skola de går på och var i landet den ligger. Som vanligt tvingas vi som politiker inse att det är vissa barn som är mer privilegierade, vars föräldrar alltid kommer att se till att barnen får undervisning, medan andra barn är utelämnade till kommunernas och politikernas välvilja.

Mot bakgrund av ovanstående undrar jag vad utbildningsministern avser att göra för att skolorna ska leva upp till läroplanen vad avser att eleverna ska ha uppnått simkunnighet och kunnighet i hjärt- och lungräddning innan årskurs fem?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2003-06-06 Anmäld: 2003-06-06 Besvarad: 2003-06-13 Svar anmält: 2003-09-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2003-06-13)