Skolstatistik och sekretess

Skriftlig fråga 2019/20:1727 av Lars Püss (M)

Lars Püss (M)

till Utbildningsminister Anna Ekström (S)

 

Den 26 juni 2020 rapporterade Sveriges Radio följande: Skolverket kommer från och med september att endast publicera statistik på riksnivå. Statistik om enskilda skolor kommer inte att publiceras. Detta efter en dom som menar att uppgifter om friskolors elevsammansättning och betyg är affärshemligheter.

Bakgrunden till domen är att Statistiska centralbyrån, SCB, har omprövat sin policy för sekretessuppgifter. Tidigare har exempelvis uppgifter om betyg och elevsammansättningarna lämnats ut, men sedan i höstas gäller att sådana uppgifter är belagda med sekretess. Kritik riktades mot denna policyändring från nästan alla politiska partier och från såväl Sveriges Kommuner och Regioner som Friskolornas riksförbund. Den dom som föll i december 2019 slår dock fast SCB:s förändring, vilket nu gör att Skolverket inte längre kan publicera statistik på skolnivå.

Justitieminister Morgan Johansson, som i sitt uppdrag bland annat har ansvaret för domstolsväsendet, kommenterade nyheten på Twitter på följande sätt:

Friskolorna vill alltså inte att allmänheten ska få veta hur bra eller dåliga de är, och de vill dölja eventuell betygsinflation. Det får till följd att inga skolresultat i fortsättningen publiceras. Hur ska föräldrar och elever då kunna välja skola? Det här är totalt galet.

Att det inte kommer att kunna redovisas statistik på skolnivå är självklart negativt, eftersom det kommer göra det i princip omöjligt att jämföra olika skolor med varandra. Precis av det skälet har exempelvis Friskolornas riksförbund varit mycket negativa till SCB:s beslut att inte redovisa statistik om enskilda skolor och senare också domen som fastslog beslutet.

Med andra ord, det är inte friskolorna som har drivit frågan om att det inte ska redovisas statistik på skolnivå. Det är regeringens egen myndighet, SCB, som på eget initiativ har ändrat policy om sekretessuppgifter.

Med anledning av ovan vill jag fråga utbildningsminister Anna Ekström:

 

Mot bakgrund av det som har framförts av en annan regeringsmedlem, har minsitern för avsikt att verka för att statistik på skolnivå ska kunna redovisas?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-06-30 Överlämnad: 2020-07-03 Besvarad: 2020-07-17 Sista svarsdatum: 2020-07-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga