Skolverkets bidrag till ideella läsxhjälpsföreningar

Skriftlig fråga 2020/21:1531 av Kristina Axén Olin (M)

Kristina Axén Olin (M)

till Utbildningsminister Anna Ekström (S)

 

År 2020 betalade Skolverket ut 25 miljoner kronor till ideella organisationer som bedriver läxhjälp. Under åren har fler och fler organisationer sökt bidraget, vilket ställer ökade krav såväl vid beviljandeprocesserna som på återrapportering av hur bidraget används.

Med anledning av detta vill jag fråga utbildningsminister Anna Ekström följande:

 

Hur följer ministern och regeringen upp att läxhjälpsbidragen används till det avsedda ändamålet, hur ser beviljandeprocesserna ut och kontrolleras föreningarna som får bidrag mot andra register?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-01-28 Överlämnad: 2021-01-29 Anmäld: 2021-02-02 Svarsdatum: 2021-02-10 Sista svarsdatum: 2021-02-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga