Skolverkets bidrag till ideella läxhjälpsföreningar

Skriftlig fråga 2020/21:3112 av Kristina Axén Olin (M)

Kristina Axén Olin (M)

till Utbildningsminister Anna Ekström (S)

 

I början av året ställde jag en fråga till utbildningsminister Anna Ekström om hur regeringen följer upp att Skolverkets bidrag till ideella läxhjälpsföreningar används på rätt sätt. Bakgrunden var att år 2020 betalade Skolverket ut 25 miljoner kronor till ideella föreningar som bedriver läxhjälp. Under åren har fler föreningar ansökt om bidraget, och detta ställer ökade krav på såväl beviljandeprocesserna som återrapportering av hur bidraget används.

Utbildningsminister Ekström svarade mig att regeringen följer upp Skolverkets arbete, bland annat genom kontinuerlig dialog och årsredovisningen. Vidare hänvisades till att Skolverket har ett team på myndigheten som har i uppgift att kontrollera och följa upp hur statsbidragen används.

Utifrån en granskning som Stiftelsen Doku gjort av Skolverkets statsbidrag avsedda för läxhjälp har det nu framkommit att en förening i Malmö som driver koranskola för unga barn har mottagit hundratusentals kronor från Skolverket för att bedriva läxhjälpsverksamhet. Men i stället för att använda bidraget till läxhjälp håller föreningen föreläsningar av salafistiska predikanter som föreläst om hat mot shiamuslimer, kvinnans underordning och hur homosexualitet är västvärldens ondska.

Med anledning av detta vill jag fråga utbildningsminister Anna Ekström:

 

Hur avser ministern och regeringen att följa upp att läxhjälpsbidraget används till det avsedda ändamålet, kontrolleras föreningarna som mottager bidrag gentemot andra register, och hur ser beviljandeprocesserna ut?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-06-03 Överlämnad: 2021-06-03 Anmäld: 2021-06-04 Svarsdatum: 2021-06-16 Sista svarsdatum: 2021-06-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga