Skolverkets utbetalningar av läxhjälpsbidrag

Skriftlig fråga 2020/21:3135 av Christian Carlsson (KD)

Christian Carlsson (KD)

till Utbildningsminister Anna Ekström (S)

 

Skattepengar avsedda för läxhjälp har i stället gått till att finansiera en salafistisk koranskola i Malmö. Koranskolan drivs av en förening vars värdegrund helt strider mot våra västerländska värden som frihet, demokrati och jämställdhet. Salafistiska predikanter, hat mot shiamuslimer och kvinnans underordning ska ha varit vanligt förekommande inslag, och homosexualitet har beskrivits som västvärldens ondska.

Stiftelsen Dokus granskning har visat att Skolverket har beviljat hundratusentals kronor till Daarulcilmi Relief Organisation (DCRO). Enligt granskningen ska endast 6 av de 142 sökande organisationerna ha fått avslag på ansökan om läxhjälpsbidrag i år, trots att flera av dem endast verkar finnas på papperet.

Granskningen visar också att läxhjälpsbidrag gått till propalestinska Grupp 194 Malmö som hyllat terrorism och spridit antisemitism och till den somaliska föreningen Röda havet som tidigare kritiserats för att ha bjudit in en predikant som förespråkar dödsstraff för den som lämnar islam, och att kvinnor endast får lämna hemmet om nödvändigt.

Med anledning av detta vill jag fråga utbildningsminister Anna Ekström:

 

Vilka åtgärder har ministern vidtagit för att säkerställa att det finns rutiner vid Skolverket för att motverka felaktiga utbetalningar av läxhjälpsbidrag? 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-06-07 Överlämnad: 2021-06-07 Anmäld: 2021-06-08 Svarsdatum: 2021-06-16 Sista svarsdatum: 2021-06-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga