Skopande flygplan eller brandbombare för effektiv brandbekämpning

Skriftlig fråga 2005/06:1960 av Järrel, Henrik S (m)

Järrel, Henrik S (m)

den 28 juli

Fråga 2005/06:1960 av Henrik S Järrel (m) till försvarsminister Leni Björklund (s)

Skopande flygplan eller brandbombare för effektiv brandbekämpning

Redan har ett antal skogs- och gräsbränder härjat runtom i landet denna sommar. Brister i beredskap och effektiva räddningsresurser innebär onödiga förluster av liv, natur och andra värdefulla tillgångar.

Mest effektivt bekämpas större skogsbränder i dag med skopande flygplan eller brandbombare, som vi saknar. Planet (som även kan landa på vatten) sveper över vattenytan och fyller fem sex kubikmeter i tankarna på ca tio sekunder. Utrymmen för olika bekämpningstillsatser, skum med mera finns också.

Räddningsverket har för tio år sedan i samverkan med Kustbevakningen, för flera alternativa bruk, genomfört prov med ett inhyrt kanadensiskt plan av denna typ. Planets överlägsenhet för olika uppgifter verifierades av genomförda prov. Konstlade revirgränser i kombination med prestigetänkande lägger ibland dock hinder för en flexiblare samverkan och ett effektivare samutnyttjande av tillgängliga resurser mellan myndigheter. Trots många års dividerande och en framtagen prototyp för ett ”multimissionsflygplan” har man ännu inte kunnat enas om upphandling och myndighetshemvist. Frågan borde i högsta grad vara aktuell och man kan tänka sig en samnordisk lösning eller en som inbegriper länderna kring Östersjön.

Vilka åtgärder avser försvarsministern att vidta i syfte att tillförsäkra landet effektivare metoder och materiel vid bekämpning av större skogsbränder?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-07-28 Besvarad: 2006-08-09 Svar anmält: 2006-10-02 Anmäld: 2006-10-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-08-09)