Skräpiga vägrenar

Skriftlig fråga 2019/20:1363 av Katarina Brännström (M)

Katarina Brännström (M)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Några privatpersoner som bor utmed riksväg 23 i Växjö kommun tröttnade på att se allt skräp som slängts i vägrenarna och började själva samla in skräpet. Det som chockade dem, och även oss politiker, är dels hur mycket skräp det är, dels att Trafikverket inte rensar utan direkt klipper vägrenarna. Därmed klipper de också alla de burkar och annat som kastats. Tusentals burkar blir livsfarliga vassa metallbitar, och plast fragmenteras till mikroplast i klippmaskinen, som sedan tar sig in i kretsloppet och i värsta fall allvarligt kan skada både människor och djur. På en enda kilometer samlades drygt 2 kubikmeter skräp in plus diverse större grejer som mattor, emballage, och byggmaterial. Växjö kommun har hämtat alla de säckar som privatpersoner fyllt med skräp, trots att kommunen inte har det ansvaret. Detta enskilda initiativ har spridit sig, och under några veckors tid har fler privatpersoner anslutit och plockat skräp. Lokalradion och lokaltidningen har skrivit reportage. En fråga många ställer sig är: Vem har ansvar för den städning/rensning som borde ske regelbundet? Och är det lika illa överallt?

Trafikverket ska följa Naturvårdsverkets vägledning, där det tydligt framgår att det är deras ansvar utmed statens allmänna vägar, även att ansvara för renhållning och rastplatser inom vägområdet. Och Trafikverket har även tillsyn över kommunernas väghållning. Länsstyrelsens miljöenhet svarar att de inte har mandat att agera mot väghållaren. Men vem kontrollerar att Trafikverket gör sitt?

Min fråga till infrastrukturminister Tomas Eneroth är därför:

 

Har ministern tagit några initiativ för att säkerställa att Trafikverkets verksamhet och ansvar avseende rensning och klippning av Sveriges vägrenar utmed riksvägarna sköts på korrekt och ansvarsfullt sätt?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-05-14 Överlämnad: 2020-05-15 Anmäld: 2020-05-19 Svarsdatum: 2020-05-27 Sista svarsdatum: 2020-05-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga