Skrivelsen om internationella militära samarbeten

Skriftlig fråga 2019/20:2138 av Hans Wallmark (M)

Hans Wallmark (M)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

I våras meddelade regeringen att det under hösten kommer att läggas en särskild skrivelse på riksdagens bord om internationella militära samarbeten, med fokus på Storbritannien, Tyskland och Frankrike. Från oppositionens sida hälsades detta välkommet. Det är viktigt att synliggöra detta, inte minst för att både allmänhet och beslutsfattare fullt ut ska förstå att samarbeten medför konsekvenser. Det är viktigt och värdefullt att regeringen på detta sätt återkommer till riksdagen med en genomarbetad text som sedan kan behandlas och debatteras i riksdagen.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

 

Finns det en tidtabell att presentera för arbetet med den särskilda skrivelse om internationella militära samarbeten som regeringen i våras utlovade att lägga på riksdagens bord under hösten 2020?

Frågan är inlämnad

Händelser

statustext: Frågan är inlämnad Inlämnad: 2020-09-07 Överlämnad: 2020-09-07 Anmäld: 2020-09-08 Svarsdatum: 2020-09-16 Sista svarsdatum: 2020-09-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga