Skuldregister

Skriftlig fråga 2021/22:925 av Mattias Karlsson i Luleå (M)

Mattias Karlsson i Luleå (M)

till Statsrådet Max Elger (S)

 

Sverige saknar sedan 2007 en samlad individbaserad statistik om hushållens tillgångar och skulder. Sedan dess har myndigheter, internationella organisationer och forskare pekat på behovet av att ta fram denna typ av statistik för analyser av penningpolitik, finansiell stabilitet och makrotillsyn.

Uppgifter om hushållens tillgångar och skulder är också nödvändiga för att få en mer fullständig bild av fördelningen av ekonomiska resurser, ekonomisk utsatthet och ekonomisk jämställdhet.

Finansinspektionen har tidigare föreslagit att regeringen ska tillsätta en särskild utredning om ett centralt skuldregister för att göra det lättare för kreditgivare att undersöka skulder hos kreditsökande och förhindra överskuldsättning. Både Konsumentverket och Kronofogdemyndigheten är positiva till ett sådant register.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga statsrådet Max Elger:

 

Kommer statsrådet med anledning av ovanstående att tillsätta en särskild utredning som tittar på behovet av ett centralt skuldregister?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-01-27 Överlämnad: 2022-01-27 Anmäld: 2022-01-28 Svarsdatum: 2022-02-09 Sista svarsdatum: 2022-02-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga