Skydd av begreppen universitet och högskola

Skriftlig fråga 2014/15:777 av Betty Malmberg (M)

Betty Malmberg (M)

till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

 

Enligt Universitets- och högskolerådet (UHR) har andelen som fuskar med examensbevis från ”tvivelaktiga utbildningsanordnare” ökat stort de senaste åren. År 2014 avslöjades 43 fall. Högskoleverket (HSV) gjorde en utredning om så kallade ”bluffuniversitet” för tio år sedan och redovisade i samband med det internationella exempel på hur länder försöker komma till rätta med denna avart. Optimalt vore ju att internationella riktlinjer kommer på plats, men fram till dess anser jag att Sverige bör göra mer, till exempel då det gäller att skydda begreppen universitet och högskola.

 

Med hänvisning till ovanstående vill jag ställa följande fråga: Vad statsrådet Hellmark Knutsson, som ansvarar för högskola och forskning, att vidta för åtgärder för att stävja den oacceptabla utvecklingen på området?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2015-09-01 Överlämnad: 2015-09-02 Anmäld: 2015-09-03 Svarsdatum: 2015-09-16 Sista svarsdatum: 2015-09-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga