Skydd av mötesfrihet för judiska föreningar

Skriftlig fråga 2017/18:1534 av Margareta Cederfelt (M)

Margareta Cederfelt (M)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Vid den judiska föreningen i Umeås årsmöte i slutet av maj i år fattade föreningen ett definitivt beslut om nedläggning av föreningen. Den judiska föreningen hade sagt upp sina lokaler redan 2017 efter hot från främst nazistiska grupper, bland annat hot i form av målade hakkors och klistermärken med texten Vi vet var ni bor. Dessförinnan hade föreningen upphört med barn- och ungdomsaktiviteter eftersom familjer inte upplevde sig trygga med arrangemangen efter hoten.

Årsmötets beslut att stänga föreningen innebär att det varken finns någon organiserad judisk aktivitet eller förening i Sverige norr om Uppsala.

Det inträffade är naturligtvis inte acceptabelt och absolut inte värdigt en rättsstat som hävdar sig stå upp för mänskliga rättigheter och mötes- och religionsfrihet.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att judiska föreningar ska kunna verka i Sverige och inte tvingas till stängning på grund av bristande säkerhet?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2018-06-19 Överlämnad: 2018-06-20 Anmäld: 2018-06-25 Sista svarsdatum: 2018-06-27 Svarsdatum: 2018-07-12
Svar på skriftlig fråga