skydd för utländska kvinnor

Skriftlig fråga 2000/01:1610 av Larsson, Maria (kd)

Larsson, Maria (kd)

den 23 augusti

Fråga 2000/01:1610

av Maria Larsson (kd) till statsrådet Maj-Inger Klingvall om skydd för utländska kvinnor

Mellan 5 000 och 7 000 kvinnor kommer till Sverige varje år för att leva med en man som bor här. Ca 300 av dem tvingas uppsöka en kvinnojour efter misshandel varje år. En ny lag började gälla den 1 juli förra året. Den ger misshandlade kvinnor möjlighet att få stanna i Sverige även om de inte bott i Sverige i två år.

Män som gång på gång hämtar hem kvinnor för att utnyttja och sedan kasta ut dem på gatan är ett välbekant problem på landets kvinnojourer. Trots att Migrationsverket numera kan genomföra kontroll i polisregistret av mannen innan kvinnan får tillstånd görs det nästan aldrig.

Statsrådet Maj-Inger Klingvall har uttryckt att någon utredning eller några andra åtgärder inte kommer att vidtas den närmaste tiden. Så länge inget görs kommer nya kvinnor att råka illa ut.

Med hänvisning till det anförda vill jag ställa följande fråga till statsrådet Maj-Inger Klingvall:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att skärpa nuvarande lag så att de utländska kvinnor som i dag misshandlas och står utan skydd får en starkare ställning?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2001-08-23 Besvarad: 2001-09-06 Anmäld: 2001-09-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-09-06)