Skyddet av det fria ordet i EU-länder

Skriftlig fråga 2019/20:1677 av Tina Acketoft (L)

Tina Acketoft (L)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

EU:s dataskyddsförordning, mer känd som GDPR, utgör sedan 2016 grunden för skydd vid behandling av personuppgifter inom EU. Tanken bakom dataskyddsförordningen är att personuppgifter endast får behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den registrerade. Individens integritet och rättigheter skulle säkras. Att det nu dyker upp rapporter om att detta används för att censurera eller utpressa medier är därför ytterst oroväckande. EU-lagstiftning ska aldrig användas för att bekämpa fria och oberoende medier. Det går stick i stäv med de liberala värderingar som unionen grundar sig på.

Nya forskarstudier visar att Ungern, Rumänien och Slovakien alla använt sig av dataskyddsförordningen för att tysta journalister. I Polen har även civilsamhällesorganisationer utsatts för angrepp där dataskyddsförordningen använts som påtryckningsmedel mot organisationer. Journalister pressas att uppge information om anonyma källor i artiklar som inte uppskattats av regimen. Den gemensamma nämnaren för alla länder där dataskyddsförordningen varit ett verktyg för censur är att de alla även i övrigt visat illiberala tendenser.

Om EU-lagstiftning används på det här sättet, i total motsats till syftet med lagen, med hjälp av juridiska kryphål så måste dessa snarast täppas till. Det finns tyvärr en oroväckande trend av demokratisk tillbakagång i flera av de central- och östeuropeiska medlemsländerna inom EU. Denna trend måste motverkas, och EU-lagstiftning ska aldrig kunna användas för att motverka och censurera fria och oberoende medier. Det fria ordet är en vital del av ett liberalt och demokratiskt samhälle och något som måste försvaras.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Hur ämnar ministern och regeringen markera mot detta missbruk av EU-lagstiftning och arbeta för att juridiska kryphål som dessa täpps till?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-06-25 Överlämnad: 2020-06-25 Anmäld: 2020-06-29 Svarsdatum: 2020-07-09 Sista svarsdatum: 2020-07-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga