Skyddsjakt på varg

Skriftlig fråga 2019/20:794 av John Widegren (M)

John Widegren (M)

till Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

Den 4 februari 2015 skrev dåvarande landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och miljöminister Åsa Romson att skyddsjakten på varg skulle ses över. Naturvårdsverket levererade samma år en rapport på ämnet men sedan dess har tyvärr ingenting hänt.

Vargfrågan är känslig, men de flesta är överens om att skyddsjakt är ett effektivt medel för att inte försvåra situationen. Tyvärr så försvåras skyddsjakten genom att länsstyrelserna gör olika bedömningar med hänvisning till Viltskadecenters kriterier. Dessa har dock inte uppdaterats sedan 2006, och Naturvårdsverket har inte heller vidtagit några åtgärder för att underlätta i en så infekterad fråga.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Jennie Nilsson:

 

Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att Viltskadecenters kriterier ska uppdateras eller för att Naturvårdsverket ska gå vidare med den rapport som överlämnades år 2015? 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-01-22 Överlämnad: 2020-01-23 Anmäld: 2020-01-28 Svarsdatum: 2020-01-29 Sista svarsdatum: 2020-01-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga