Skyddsvakters befogenheter

Skriftlig fråga 2017/18:1548 av Christina Örnebjär (L)

Christina Örnebjär (L)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

I Sverige vaktas skyddsobjekt, bland annat riksdagens och regeringens lokaler, av skyddsvakter. Bevakningen av ett skyddsobjekt lyder under skyddslagen, eller lagen (1990:217) om skydd för samhällsviktiga anläggningar.

I skyddslagen 12 § föreskrivs att skyddsvakter har rätt att avvisa, avlägsna eller tillfälligt omhänderta en person inom eller vid skyddsobjektet om personen överträder något förbud som gäller på grund av beslut enligt skyddslagen, vägrar identifiera sig eller vägrar genomgå kroppsvisitation eller liknande undersökning. I 13 § föreskrivs att skyddsvakter har polismans befogenhet att gripa den som det finns skäl att anhålla för spioneri, sabotage eller förberedelse till ett sådant brott samt att lägga beslag på föremål som personen för med sig.

Däremot kan skyddsvakter inte agera förebyggande i andra situationer än de som beskrivs ovan. Skyddslagen ger inte skyddsvakter en befogenhet som motsvarar 13 § polislagen vad gäller att avvisa eller avlägsna en person som genom sitt uppträdande stör den allmänna ordningen eller utgör en omedelbar fara för denna.

Jag vill därför fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

 

Hur ser ministern på möjligheten att utvidga skyddsvakters befogenheter i enlighet med vad som beskrivs ovan?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-06-21 Överlämnad: 2018-06-25 Anmäld: 2018-06-26 Svarsdatum: 2018-07-09 Sista svarsdatum: 2018-07-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga