Släpbussar

Skriftlig fråga 2017/18:1505 av Karin Svensson Smith (MP)

Karin Svensson Smith (MP)

till Statsrådet Tomas Eneroth (S)

 

Skånetrafiken har genomfört ett försöksprojekt i Kristianstad där en fordonskombination buss med släp för personbefordran trafikerade en stadsbusslinje under 24 månader. Transportstyrelsen följde projektet och hade regeringsuppdrag att föreslå författningsändringar som skulle möjliggöra att denna fordonskombination kan användas inom busstrafiken. Projektet genomfördes med mycket bra resultat.

Det har nu gått mer än tolv månader sedan Transportstyrelsen redovisade sitt regeringsuppdrag. För Skånetrafikens del är det synnerligen önskvärt att denna ändring i trafikförordningen blir av. Skånetrafiken ska enligt överenskommelse inom Sverigeförhandlingen trafiksätta flera stombusslinjer i Malmö där 24 meter långa bussar blir den troliga lösningen. Det hade förenklat arbetet om 24 meter långa bussar kan köras utan någon särskild föreskrift, vilket för närvarande är fallet på linje 5 i Malmö. Skånetrafiken ska inom ett och ett halvt år genomföra upphandling av stadsbusstrafiken i Kristianstad och skulle helst se att det finns möjlighet att köra buss med släp på linjen till högskolan, inte minst av ekonomiska skäl. I dag finns det flera extra bussar i denna trafik till förhållandevis höga kostnader på grund av att variationen i antal resor till och från högskolan per timme är stor, sett över hela dagen. Bussar som bara används ett fåtal timmar per dag är kostsamma, och en släplösning är mer kostnadseffektiv. Det finns även andra linjer i Skåne där buss med släp kan bli aktuellt inom de kommande åren.

För att så kostnadseffektivt som möjligt kunna utveckla busstrafiken i Skånes städer är ett regeringsbeslut om ändring i trafikförordningen enligt Transportstyrelsens förslag mycket önskvärt.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Tomas Eneroth:

 

Hur och när avser regeringen att fatta beslut så att släpbussar kan komma till användning i Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-06-15 Överlämnad: 2018-06-15 Anmäld: 2018-06-18 Svarsdatum: 2018-06-27 Sista svarsdatum: 2018-06-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga